Cordoba oro (NIO)

ISO number: 558
ISO text: NIO
Name: Cordoba oro